Op- en aanmerkingen

Vitala+ vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Wij doen onze uiterste best om het u naar de zin te maken. Tips en verbetersuggesties zijn daarom altijd welkom, want die  helpen onze dienstverlening te verbeteren! Spreek ons aan of stuur een e-mail naar info@vitalaplus.nl

Klachtenfunctionaris

Expertisecentrum Vitala+ streeft naar een kwalitatieve, veilige en efficiënte zorgverlening. Daarom werken we zo goed mogelijk samen, met u, uw familie en onze zorgpartners. Ondanks alle inspanningen kunnen echter situaties ontstaan waardoor er behoefte ontstaat om een klacht in te dienen. Indien er sprake is van onvrede of een klacht is het advies om dit in eerste instantie op te nemen met de betrokken medewerker, of met diens leidinggevende of de manager van de afdeling. Zij zullen graag met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden en/of uw ongenoegen bespreken. Mocht dit echter niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u, indien gewenst, doorverwezen worden naar de klachtenfunctionaris. Ook kunt u op eigen initiatief een beroep doen op klachtenbemiddeling. De klachtenfunctionaris kan bij klachten bemiddelen en helpen om eventuele problemen binnen een redelijke termijn op te lossen. De klachtenfunctionaris werkt uiteraard strikt vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via telefoonnummer 043-6019400 of via de mail klachtenbemiddelaar@vitalaplus.nl .

Klachtencommissie

Als de klacht niet door de klachtenfunctionaris van Expertisecentrum Vitala+ kan worden opgelost, of als bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet gewenst is, dan kunt u terecht bij de klachtencommissie van het Maastricht UMC+. De klachtencommissie van het Maastricht UMC+ is een onafhankelijke commissie die handelt volgens de klachtenregeling. De klachtencommissie bestaat uit externe personen die klachten van patiënten neutraal behandelen en een uitspraak doen over de gegrondheid van de klacht.

Sluit de enquête