Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Op- en aanmerkingen

Vitala+ vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw behandeling en verzorging. Wij doen onze uiterste best om het u naar de zin te maken. Tips en verbetersuggesties zijn daarom altijd welkom, want die  helpen onze dienstverlening te verbeteren! Spreek ons aan of stuur een e-mail naar info@vitalaplus.nl

Klachtenfunctionaris

Alle patiënten van Vitala+ en/of hun mantelzorgers kunnen een beroep doen op de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris helpt eventuele problemen oplossen en kan bij klachten bemiddelen.  De klachtenfunctionaris werkt uiteraard strikt vertrouwelijk. U kunt haar bereiken via het e-mailadres klachtenbemiddelaar@vitalaplus.nl of telefoonnummer 043-6019400. Heeft u een klacht over een individu? Probeer dit dan eerst met de persoon in kwestie op te nemen of met diens leidinggevende. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u alsnog een beroep op onze klachtenfunctionaris doen.

Sluit de enquête