Beschikbare mogelijkheden

Vitalapluslogo

Open sollicitatie?

Open sollicitaties zijn altijd welkom. Deze kunt u richten aan Inge Sprooten of Judith Kockelkoren, van de afdeling personeelszaken, via werkenbij@vitalaplus.nl

Opleidingen

Vitala+ is een erkend opleidingsinstituut voor de beroepsbegeleidende leerweg. Verzorgenden (IG) niveau 3 en verpleegkundigen niveau 4 en leerlingen die willen werken binnen de ondersteunende facilitaire diensten, kunnen bij ons worden opgeleid. Vitala+ is vernieuwend in zorg en leren. Daarin past ook dat medewerkers actief vorm geven aan hun eigen loopbaan. Vitala+ helpt door de werkomgeving zo in te richten dat elke medewerker zich in de gewenste richting kan ontwikkelen. We ondersteunen dit proces met scholingsbeleid, evaluaties en jaargesprekken.

Stages

Een beroep leer je niet alleen op school. Juist de praktijk is de belangrijkste leerschool, zeker in de gezondheidszorg. Wij leren onze stagiaires verantwoordelijkheid te dragen en goed samen te werken met collega’s. Stagiaires zijn bij ons te gast. Wij bieden ze de gelegenheid bij ons een zinvolle leerperiode door te brengen. Jaarlijks doen veel stagiaires ervaring op binnen onze stichting, zowel in de zorg als binnen de facilitaire dienstverlening. Interesse in een stageplaats bij Vitala+? Neem dan contact op met het stagebureau op school of met onze praktijkbegeleider, via telefoonnummer 043 601 9400.

Cao en personeelssamenstelling

De CAO voor verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VV&T) is van toepassing op Vitala+. Deze geeft richtlijnen over arbeidsvoorwaarden zoals arbeidsduur en salaris. De salarissen worden bepaald volgens de in de zorg gehanteerde functiewaarderingsmethode FWG.

Het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden maakt het voor medewerkers gedeeltelijk mogelijk het arbeidsvoorwaardenpakket naar eigen wens samen te stellen. Bij de start van een dienstverband bij Vitala+  ontvangt elke nieuwe medewerker een informatiemap met alle relevante informatie.

Sluit de enquête