Ons bestuur

Vitala+ valt als rechtspersoon onder de  stichting Bejaardenzorg Clara Fey. De stichting houdt zich aan de Good Governance Code van de Zorg. Dat zijn regels voor zorginstellingen die gaan over goed bestuur en toezicht.

Raad van Toezicht

Vitala+ heeft een Raad van Toezicht. Deze controleert de werkzaamheden van de directie en geeft adviezen. Ook keurt ze onder andere de begroting, het jaarverslag, de jaarrekening en belangrijke investeringen goed. De raad bestaat uit vijf leden, die benoemd worden voor een periode van vier jaar.

Raad van Bestuur

De stichting heeft een Raad van Bestuur.

Sluit de enquête