De Schakel

De schakelafdeling is opgericht door Maastricht UMC+ en Envida. Per 1 juni 2022 is het onderdeel van Vitala+ geworden. De Schakel vervult een regio functie bij de acute opvang van ouderen. Het is bedoeld voor patiënten die na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp of Huisartsenpost niet meteen naar huis kunnen, maar ook niet in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden. Tijdens de maximaal 72 uur verblijf op De Schakel wordt passende ondersteuning voor u geregeld.

U wordt  verzorgd door zorgprofessionals, waaronder een specialist ouderengeneeskunde, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en paramedici (fysiotherapeut en ergotherapeut). Zij brengen samen met u in kaart welke (tijdelijke) extra zorg en eventuele vervolgzorg u nodig heeft. Vitala+ werkt samen met de alle zorgaanbieders uit de regio om passende zorg voor u te organiseren. De Schakel is bereikbaar via telefoonnummer 0612168589.

Arts
Sluit de enquête