De Cliëntenraad

Vitala+ beschikt over een cliëntenraad die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in ons expertisecentrum. Het gaat om een zelfstandig orgaan dat erop toeziet dat de kwaliteit van uw zorg gewaarborgd blijft. Ideeën, voorstellen, maar ook eventuele klachten kunnen via de cliëntenraad onder de aandacht worden gebracht van directie en bestuur. De cliëntenraad van Vitala+ ziet er op toe dat de toezeggingen van directie en bestuur ook worden nagekomen. De raad vergadert iedere maand in één van de vergaderzalen van Vitala+.

Sluit de enquête