Geriatrische revalidatiezorg

Vitala+ biedt onder meer zogeheten geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Dat is zorg voor onze oudere medemens, gericht op herstel van functioneren en terugkeer naar de oude woonsituatie.

Voor wie?

Meestal krijgt u GRZ nadat u bent opgenomen in een ziekenhuis voor een medisch specialistische behandeling. Heeft u bijvoorbeeld een ongeluk of operatie gehad, dan moet u daarvan herstellen. U wilt natuurlijk graag weer kunnen wat u daarvoor ook kon. Als specialistische ziekenhuishulp niet meer nodig is, maar naar huis gaan is nog geen optie, dan komt Vitala+ in beeld. Het actief werken aan uw herstel noemen we revalideren. Om goed te kunnen revalideren is specialistische kennis van Vitala+ nodig, maar vooral ook uw eigen inzet.

Therapeutisch klimaat

Bij Vitala+ heerst een therapeutisch klimaat. Dat wil zeggen dat u tijdens uw revalidatie 24 uur per dag door verpleegkundigen en verzorgenden wordt ondersteund in zelfredzaamheid. Daarnaast beschikt Vitala+ onder andere over specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten, physician assistants, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, psychologen en vrijwilligers.

Afhankelijk van uw behandelplan worden zes dagen per week, meerdere keren per dag, samen met u therapiemomenten georganiseerd. U leert omgaan met uitdagingen die u in de thuissituatie tegenkomt en u wordt gestimuleerd alles zoveel mogelijk zelfstandig aan te pakken. Met behulp van ons personeel en de modernste middelen wordt u weer zo zelfredzaam als mogelijk.

Voorwaarden

GRZ is mogelijk in de volgende situaties:

  • Als de verzekerde in een ziekenhuis heeft gelegen en de GRZ binnen een week hierop aansluit
  • Als de verzekerde een acute aandoening heeft, waardoor sprake is van acute stoornissen in de mobiliteit of afname van zelfredzaamheid, en de verzekerde hiervoor medisch specialistische zorg heeft ontvangen.
Doorverwijzing en kosten

Doorverwijzing naar Vitala+ gaat via uw behandelend specialist of huisarts.
Verblijf en behandeling(en) worden middels uw basisverzekering volledig vergoed. 

Fysio
Sluit de enquête