Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Revalidatie na een CVA

Voor revalidatie na een herseninfarct kunt u ook terecht bij Vitala+. Wij helpen functionele beperkingen weg te nemen en terugkeer naar uw thuissituatie mogelijk te maken.

In de eerste vijf werkdagen van uw opname wordt het volgende in kaart gebracht:

Uw algemeen lichamelijk functioneren
Functionering van uw zintuigen
Functionering van uw motoriek
Uw activiteiten in het dagelijkse leven (ADL)
Uw psychisch functioneren
Uw communicatie
Draagkracht van uw mantelzorg
Inschatting geschiktheid huidige woonvoorziening

Na dit assessment krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn de voornaamste problemen na het CVA?
Wat zijn de doelen voor behandeling of is nog verdere diagnostiek nodig?

Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde zijn de volgende therapeuten bij uw revalidatie betrokken: fysiotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, diëtist, ergotherapeut en maatschappelijk werker. Bij de behandeling is verder de revalidatiearts van het ziekenhuis betrokken. Zij begeleiden u om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Afhankelijk van uw mogelijkheden en prognose is uw behandeling meer of minder intensief.

Sluit de enquête