Revalidatie na een CVA

Voor revalidatie na een herseninfarct kunt u ook terecht bij Vitala+. Wij helpen functionele beperkingen weg te nemen en terugkeer naar uw thuissituatie mogelijk te maken.

Herstel op maat

In de eerste vijf werkdagen van uw opname wordt het volgende in kaart gebracht:

Uw algemeen lichamelijk functioneren
Functionering van uw zintuigen
Functionering van uw motoriek
Uw activiteiten in het dagelijkse leven (ADL)
Uw psychisch functioneren
Uw communicatie
Draagkracht van uw mantelzorg
Inschatting geschiktheid huidige woonvoorziening

Na dit assessment krijgt u antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn de voornaamste problemen na het CVA?
Wat zijn de doelen voor behandeling of is nog verdere diagnostiek nodig?

Multidisciplinair

Onder verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde zijn de volgende therapeuten bij uw revalidatie betrokken: fysiotherapeut, logopedist, neuropsycholoog, diëtist, ergotherapeut en maatschappelijk werker. Bij de behandeling is verder de revalidatiearts van het ziekenhuis betrokken. Zij begeleiden u om weer zoveel mogelijk zelfstandig te worden. Afhankelijk van uw mogelijkheden en prognose is uw behandeling meer of minder intensief.

Doorverwijzing en kosten

Doorverwijzing naar Vitala+ gaat via uw behandelend specialist.
Verblijf en behandeling(en) worden middels uw basisverzekering volledig vergoed.

Fysio
Sluit de enquête