Ziekenhuisverplaatste Zorg

Expertisecentrum kortdurende ouderenzorg Vitala+ werkt op het gebied van ziekenhuisverplaatste zorg nauw samen met het Maastricht UMC+. Hierdoor starten patiënten eerder met hun revalidatie, waardoor ook de ligduur in het ziekenhuis wordt verkort. Want na een diagnose of medische behandeling liggen zij hier soms onnodig lang.

Er valt veel gezondheidswinst te behalen als sneller met revalidatie wordt gestart. Onder de noemer ziekenhuisverplaatste zorg maken Vitala+ en het Maastricht UMC+ dit mogelijk. Het concept ziekenhuisverplaatste zorg bevordert volgens Vitala+ directeur Barbara Solberg het herstel van patiënten: “De omgeving bij Vitala+ is anders, er zijn meer prikkels voor patiënten. Dat geeft een andere dynamiek dan in het ziekenhuis. We starten sneller met herstel en revalidatie gericht op gezondheid en doen bijvoorbeeld ook activiteiten in gezamenlijkheid met andere patiënten.”

Doorverwijzing en kosten

Doorverwijzing naar Vitala+ gaat via uw behandelend specialist.
Verblijf en behandeling(en) worden middels uw basisverzekering volledig vergoed. 

Vitalaplus ZVZ
Sluit de enquête